ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛHΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛHΣ (EL)
BASIC PRINCIPLES FOR ADMINISTRATION OF ANAESTHESIA AND/OR SEDATION (EN)

Ασκητοπούλου, Ελένη (EL)
Askitopoulou, Eleni (EN)

Νύκταρη, Βασιλεία (EL)
Νάθενας, Οδυσσέας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nyktari, Vasileia (EN)
Nathenas, Odysseas (EN)

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ουσιώδεις αρχές και προδιαγραφές των χώρων όπου χορηγείται αναισθησία ή/και ΕΦ καταστολή, καθώς και τα συστήματα παροχής ιατρικών αερίων και απαγωγής των αναισθητικών αερίων. (EL)
This chapter describes the basic principles and standards of the places where anesthesia is administered and / or IV sedation, and the systems for the supply of medical gases and the scavenging of anesthetic gases. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (EL)
Anaesthesia (EN)
Perioperative Care (EN)
Anaesthesiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.