ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (EL)
Monitoring the Patient in the Recovery Room during the Immediate Post-operative Period (EN)

Παπαϊωάννου, Αλεξάνδρα (EL)
Ασκητοπούλου, Ελένη (EL)
Papaioannou, Alexandra (EN)
Askitopoulou, Eleni (EN)

Νύκταρη, Βασιλεία (EL)
Νάθενας, Οδυσσέας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nyktari, Vasileia (EN)
Nathenas, Odysseas (EN)

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ουσιώδεις αρχές για την παρακολούθηση του ασθενούς μετά την αναισθησία στην Αίθουσα Ανάνηψης (ΑΑ), όπως: τα μετεγχειρητικά προβλήματα από το αναπνευστικό, τη μετεγχειρητική υποοξυγοναιμία, τα μετεγχειρητικά προβλήματα από το καρδιαγγειακό, τα μετεγχειρητικά προβλήματα από το ΚΝΣ, τη μετεγχειρητική υποθερμία, τη μετεγχειρητική νεφρική δυσλειτουργία τη μετεγχειρητική ναυτία & έμετο. (EL)
This chapter describes the basic principles for the monitoring the patient after anaesthesia in the Recovery Room, such as: postoperative respiratory problems, postoperative hypoxaemia, postoperative cardiovascular problems, postoperative problems from the CNS, postoperative hypothermia, postoperative renal dysfunction postoperative nausea & vomiting (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (EL)
Anaesthesia (EN)
Perioperative Care (EN)
Anaesthesiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.