ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (EL)
Complications and Anaesthesia Morbidity (EN)

Παπαϊωάννου, Αλεξάνδρα (EL)
Ασκητοπούλου, Ελένη (EL)
Papaioannou, Alexandra (EN)
Askitopoulou, Eleni (EN)

Νύκταρη, Βασιλεία (EL)
Νάθενας, Οδυσσέας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nyktari, Vasileia (EN)
Nathenas, Odysseas (EN)

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ουσιώδεις αρχές για τις αιτίες νοσηρότητας και θνησιμόττας κατα την αναισθησία, καθώς και σημαντικές επιπλοκές όπως η αναφυλαξία κατά την αναισθησία, η κακοήθης υπερπυρεξία, οι επιπλοκές από την τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι, η καθυστερημένη αφύπνιση από την αναισθησία και η ατυχηματική εγρήγορση κατά την αναισθησία. (EL)
This chapter describes the basic principles for morbidity and mortality from anaesthesia as well as important complications such as anaphylaxis during anaesthesia, malignant hyperpyrexia, delayed awakening from anaesthesia and accidental waking during anaesthesia and also complications from patient positioning on the operating table. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (EL)
Anaesthesia (EN)
Perioperative Care (EN)
Anaesthesiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.