Ερμηνείες των διατροφικών επιλογών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕρμηνείες των διατροφικών επιλογών (EL)
Theoretical approaches of food selection (EN)

Ματάλα, Αντωνία (EL)
Matala, Antonia (EN)

Γιαννακούλια, Μαρία (EL)
Καπαντώνη, Κλειώ (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannakoulia, Maria (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Kapantoni, Kleio (EN)

Η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη διατροφική συμπεριφορά, στο ατομικό και στο συλλογικό επίπεδο. Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της τροφικής επιλογής, τόσο αυτές που εστιάζουν στο συμβολικό ρόλο της τροφής και τη σημασία του για κοινωνική συνοχή, όσο και εκείνες που προκρίνουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τον πολιτισμό. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (EL)
ΕΞΕΛΙΞΗ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (EL)
ΔΙΑΙΤΑ (EL)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΓΑΛΟΥΧΙΑ (EL)
Diet (EN)
Lactation (EN)
Social Structure (EN)
Evolution (EN)
Ecology (EN)
Identity (EN)
Culture (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.