Ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ηλικιωμένους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟλοκληρωμένη φροντίδα για τους ηλικιωμένους (EL)

Τατσιώνη, Αθηνά (EL)
Καραθάνος, Βασίλειος (EL)
Μίσσιου, Αριστέα (EL)
Karathanos, Vasileios (EN)
Tatsioni, Athina (EN)
Missiou, Aristea (EN)

Γλάρος, Κωνσταντίνος (EL)
Κουτσούκη, Σπυριδούλα (EL)
Λιονής, Χρήστος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Koutsouki, Spyridoula (EN)
Lionis, Christos (EN)
Glaros, Konstantinos (EN)

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γήρανσης, που καθιστούν ευάλωτους τους ηλικιωμένους; Με ποιους παράγοντες σχετίζεται το προσδόκιμο επιβίωσης σε έναν ηλικιωμένο; Η ενότητα συμπεριλαμβάνει τα εργαλεία για την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του ηλικιωμένου. Αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται εκτίμηση των πιο συχνών προβλημάτων των ηλικιωμένων. Περιγράφεται το μοντέλο ολιστικής διαχείρισης ηλικιωμένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Με βάση ποια κριτήρια προτείνονται παρεμβάσεις στους ηλικιωμένους; Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στις πτώσεις για τους ηλικιωμένους που ζουν στην κοινότητα, που συμπεριλαμβάνει τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, τον τρόπο εκτίμησης του κινδύνου πτώσης για έναν ηλικιωμένο και προτεινόμενες παρεμβάσεις πρόληψης των πτώσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
General Practice (EN)
Primary Health Care (EN)
Family Medicine (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.