Βιολογική ανθρωπολογία στην πράξη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιολογική ανθρωπολογία στην πράξη (EL)

Παπαβασιλείου, Σεβαστή (EL)
Βαλάκος, Ευστράτιος (EL)
Νικήτα, Ευθυμία (EL)
Valakos, Efstratios (EN)
Nikita, Efthymia (EN)
Papavasileiou, Sevasti (EN)

Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Eliopoulos, Constantine (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)

Ο Εργαστηριακός οδηγός απευθύνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα της Φυσικής Ανθρωπολογίας. Το βιβλίο απευθύνεται όχι μόνο στους φοιτητές των Τμημάτων Βιολογίας και Βιοεπιστημών αλλά και σε φοιτητές άλλων κλάδων όπως η Αρχαιολογία. Ο οδηγός χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες που η κάθε μία περιλαμβάνει επιμέρους κεφάλαια τα οποία αντιστοιχούν σε επιμέρους ασκήσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο (Α Ενότητα) παρουσιάζεται αναλυτικά ο ανθρώπινος σκελετός και οι φοιτητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα μέρη του σκελετού, τα επιμέρους οστά με τα ανατομικά τους χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και ανατομική τους θέση. Στο δεύτερο κεφάλαιο οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να προσδιορίζουν το φύλο χρησιμοποιώντας σκελετικούς χαρακτήρες, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο πέραν του προσδιορισμού της ηλικίας των ατόμων με τη χρήση σκελετικών χαρακτηριστικών, οι φοιτητές εξοικειώνονται με την μεθοδολογία της παλαιοδημογραφίας. Το τέταρτο πραγματεύεται τη μελέτη του μυοσκελετικού αναγλύφου ως μέσου συναγωγής συμπερασμάτων για τα επίπεδα δραστηριότητας ατόμων και πληθυσμών ενώ το πέμπτο κεφάλαιο εισάγει τους φοιτητές στις βασικές παθήσεις που μπορούν να αναγνωριστούν στα σκελετικά κατάλοιπα και τα συμπεράσματα που συνάγονται από καθεμία από αυτές σχετικά με τον τρόπο ζωής και τα επίπεδα διαβίωσης κατά το παρελθόν. Τα επόμενα δύο κεφάλαιο (Β Ενότητα) αφορούν τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζεται η ανθρώπινη ποικιλομορφία, είτε σε σκελετούς (6ο), είτε σε άτομα (7ο).Το όγδοο κεφάλαιο (Γ Ενότητα) πραγματεύεται την συστηματική και εξέλιξη των αρτίγονων πρωτευόντων και των απολιθωμένων μορφών των Αυστραλοπιθήκων ενώ το ένατο κεφάλαιο πραγματεύεται τη συστηματική του Homo. Τα 2 επόμενα κεφάλαια αφορούν την εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση βάσεων μοριακών δεδομένων και την επεξεργασία τους (10ο) ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αφορά την μελέτη των εξελικτικών δυνάμεων με προσομοίωση(11). Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει παραρτήματα και επιμέρους θέματα επεξεργασίας δεδομένων (στατιστικές δοκιμασίες κ.λ.π.). (EL)

learningMaterial
labGuide

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (EL)
ΦΥΛΟ (EL)
ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ (EL)
ΗΛΙΚΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (EL)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (EL)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ (EL)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ (EL)
Estimating Age At Death (EN)
Human Skeleton (EN)
Evolutionary Processes (EN)
Sex Determination (EN)
Systematics (EN)
Primates (EN)
Data Analysis (EN)
Human Evolution (EN)
Phylogeny (EN)
Human Biological Diversity (EN)
Paleodemography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)