ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΙΙ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΙΙ (EL)

Παπαβασιλείου, Σεβαστή (EL)
Βαλάκος, Ευστράτιος (EL)
Νικήτα, Ευθυμία (EL)
Valakos, Efstratios (EN)
Nikita, Efthymia (EN)
Papavasileiou, Sevasti (EN)

Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Eliopoulos, Constantine (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)

Το παρόν κεφάλαιο εισάγει του φοιτητές στη μεθοδολογία της σωματομετρίας και συγκεκριμένα στην αναγνώριση βασικών σημείων που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των διαστάσεων των διαφόρων μερών του σώματος, στη δημιουργία διαφόρων δεικτών, στη μελέτη των δερματογλυφών και τέλος στη μελέτη απλών φαινοτυπικών χαρακτηριστικών. Σήμερα οι διαφορες μετρήσεις και δείκτες χρησιμοποιούνται ευρέως από την βιομηχανία, την αναπτυξιακή ιατρική, τις επιστήμες της δια τροφής αλλά και την εγκληματολογία. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα διάφορα όργανα σωματομετρίας, ενώ τα αποτελέσματα τους τα χρησιμοποιούν για να υπολογίζουν τους σωματομετρικούς δείκτες. Ανάλογα με τις τιμές των δεικτών εντάσσουν τα άτομα σε μεγάλες πληθυσμιακές κατηγορίες. Στη συνέχεια γίνεται μία εισαγωγή στην βιομετρική αναγνώριση με έμφαση στις δερματογλυφές (ποιοτικά & ποσοτικά). Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη μελέτη χαρακτηριστικών που μεταβιβάζονται με Μεντελική κληρονομικότητα (π.χ. ομάδες αίματος, δίπλωμα γλώσσας). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (EL)
ΦΥΛΟ (EL)
ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ (EL)
ΗΛΙΚΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (EL)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (EL)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ (EL)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ (EL)
Estimating Age At Death (EN)
Human Skeleton (EN)
Evolutionary Processes (EN)
Sex Determination (EN)
Systematics (EN)
Primates (EN)
Data Analysis (EN)
Human Evolution (EN)
Phylogeny (EN)
Human Biological Diversity (EN)
Paleodemography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)