ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Παραρτήματα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Παραρτήματα (EL)

Παπαβασιλείου, Σεβαστή (EL)
Βαλάκος, Ευστράτιος (EL)
Νικήτα, Ευθυμία (EL)
Valakos, Efstratios (EN)
Nikita, Efthymia (EN)
Papavasileiou, Sevasti (EN)

Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Eliopoulos, Constantine (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει αφενός διάφορες υποενότητες που η διδασκαλία τους υποστηρίζει τα προηγούμενα κεφάλαια και αφετέρου τα απαντητικά φυλλάδια των ασκήσεων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να κατασκευάζουν κλείδες γνωρισμάτων για την αναγνώριση οστών ή οργανισμών,να επεξεργάζονται τα δεδομένα, να χρησιμοποιούν βασικές αλλά και εξειδικευμένες στατιστικές δοκιμασίες, να κατασκευάζουν κλαδογράμματα, και να χρησιμοποιούν το λογισμικό πρόγραμμα ανάλυσης εικόνας. Επίσης παρουσιάζονται οι βασικές μονάδες μέτρησης καθώς και βασικές μαθηματικές έννοιες όπως οι λογάριθμοι. Το απαντητικό φυλλάδιο κάθε κεφαλαίου βοηθά τον φοιτητή να ελέγξει τις γνώσεις που αποκόμισε με απλό εύκολο τρόπο. Κάθε φυλλάδιο ανάλογα με τη φύση του κεφαλαίου περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης, σύγκριση ανάμεσα σε δομές(οστά ή τμήματα οστών) ή οργανισμούς (κρανία διαφόρων taxa) καθώς και ερωτήσεις κρίσεως. Τα σχήματα και οι εικόνες των φυλλαδίων προέρχονται από το πρωτογενές υλικό κάθε άσκησης ή από παρόμοιο υλικό. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (EL)
ΦΥΛΟ (EL)
ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ (EL)
ΗΛΙΚΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (EL)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (EL)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ (EL)
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ (EL)
Estimating Age At Death (EN)
Human Skeleton (EN)
Evolutionary Processes (EN)
Sex Determination (EN)
Systematics (EN)
Primates (EN)
Data Analysis (EN)
Human Evolution (EN)
Phylogeny (EN)
Human Biological Diversity (EN)
Paleodemography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)