Μετρική απαγγελία της ελεγείας Amores 1.1 του Οβιδίου

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Μετρική απαγγελία της ελεγείας Amores 1.1 του Οβιδίου (EL)

Αντωνιάδης, Θεόδωρος (EL)
Antoniadis, Theodoros (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

learningMaterial
audio

ΤΙΒΟΥΛΛΟΣ (EL)
ΟΒΙΔΙΟΣ (EL)
ΠΡΟΠΕΡΤΙΟΣ (EL)
ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ (EL)
Latin Love Elegy (EN)
Ovid (EN)
Tibullus (EN)
Propertius (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.