"Όργανον", ήτοι μηχάνημα σπογγαλιευτικόν παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Κοσμόπολις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1904 (EL)
"Όργανον", ήτοι μηχάνημα σπογγαλιευτικόν παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν (EL)

Χαβιάρας, Δημοσθένης

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ημερολόγιον Σκόκου

1904-01-01


Ημερολόγιον Σκόκου (EL)

Ημερολόγιον Σκόκου; Τόμος Δέκατος Ένατος; σελ. 397-399 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.