Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Preface

Burns, Catherine
Karapanos, Evangelos
Morita, Plinio
Ham, Jaap

Book Chapter

Persuasive
Transforming sociotech design


Αγγλική γλώσσα

2018

978-331978977-4
Persuasive technology : 13th International Conference, PERSUASIVE 2018, Waterloo, ON, Canada, April 18-19, 2018, proceedings, 2018, Pages V-VI

Springer Verlag

2018-07-17T07:14:49Z

© Copyright 2018 Elsevier B.V.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.