Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Introduction

Suhonen, Riitta A.
Papastavrou, Evridiki
Stolt, Minna

Book Chapter

Nursing Care
Nursing
Individualized care


Αγγλική γλώσσα

2018-01-01

10.1007/978-3-319-89899-5_1
Individualized Care: Theory, Measurement, Research and Practice 1 January 2018, Pages 1-3
9783319898995
2-s2.0-85064816271

2019-06-27T06:19:48Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.