Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)
Learning in a digital world: an introduction

Ioannou, Andri
Diaz, Paloma

Book Chapter

Learning
Interactive media
Education
Emerging technologies
Educational technology
Technology-Enhanced learning
Informal
Non-formal
ICT
Formal


Αγγλική γλώσσα

2019-06-29

978-981-13-8265-9
Learning in a digital world, 2019, Pages 1-12
10.1007/978-981-13-8265-9_1

2019-07-02T21:06:40Z

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.