Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)
Introduction

Zachariadis, Theodoros

Book Chapter

European Union Policy
European Union
Sustainable mobility
Fuel economy
Climate policy


Αγγλική γλώσσα

2012

10.1007/978-94-007-2123-4_1
978-94-007-2123-4
Cars and carbon: Automobiles and European climate policy in a global context, 2012, Pages 1-15

2019-08-06T07:43:12Z

© Springer Science+Business Media B.V. 2012



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.