Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Dairy pathogens: Characteristics and impact

Papademas, Photis
Aspri, Maria

Book Chapter

Listeria monocytogenes
Listeriosis
Monocytogenes isolated


Αγγλική γλώσσα

2014-01-01

2-s2.0-84962516049
Dairy Microbiology: A Practical Approach 1 January 2014, Pages 69-113
9781482298680
10.1201/b17915

2019-08-06T09:41:55Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.