Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Halloumi Cheese

Papademas, Photis

Book Chapter

Free volatile fatty acids (FVFA)
Ultrafiltration (UF) technology
Sensory profiling
Halloumi cheese
Microbiological quality


Αγγλική γλώσσα

2007-11-16

9781405124607
1405124601
2-s2.0-52349124503
10.1002/9780470995860.ch4
Brined Cheeses, 16 November 2007, Pages 117-138

2019-08-06T09:50:00Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.