Χρωματογραφικός προσδιορισμός φαινολικών ουσιών, αντιοξειδωτικής ικανότητας και ολικών πολυφαινόλων σε επιτραπέζιες ζυμούμενες ελιές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρωματογραφικός προσδιορισμός φαινολικών ουσιών, αντιοξειδωτικής ικανότητας και ολικών πολυφαινόλων σε επιτραπέζιες ζυμούμενες ελιές

Βούρας, Χρίστος

Τσάλτας, Δημήτριος

MSc Thesis

πολυφαινόλες
ελαιοευρωπαΐνη
υδροξυτυροσόλη
ζύμωση
Ελιά
αντιοξειδωτική ικανότητα
Olea europea


Ελληνική γλώσσα

2018-11


Τμήμα Γεωπονικών Επιστήμων, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστήμων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2019-08-21T10:04:56Z

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.