Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
The concept of individualised care

Charalambous, Andreas
Suhonen, Riitta

Book Chapter

Concept
Conceptualisation
Professional nursing
Definition
Individualised care


Αγγλική γλώσσα

2018-01-01

10.1007/978-3-319-89899-5_4
78-331989898-8
2-s2.0-85064845709
Individualized Care: Theory, Measurement, Research and Practice, 1 January 2018, Pages 27-38

2019-08-30T11:16:09Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.