Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Catalogue Æsthetics: Database In and As Music

Koutsomichalis, Marinos

Martzoukou, K.
Kostagiolas, P.
Lavranos, C.

Book Chapter


Αγγλική γλώσσα

2016

9781522502708
10.4018/978-1-5225-0270-8.ch012
152250270X
Trends in Music Information Seeking, Behavior, and Retrieval for Creativity

2019-09-10T09:08:30Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.