Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

Drawing attention to the dangerous

Taylor, John G.
Kasderidis, Stathis
Tsapatsoulis, Nicolas
Malchiodi, Dario

Τσαπατσούλης, Νικόλας

Book Chapter

Neural networks (Computer science)--Congresses


Αγγλική γλώσσα

2003

10.1007/3-540-44989-2_108
9783540404088
Artificial Neural Networks and Neural Information Processing — ICANN/ICONIP 2003, p.909-916

2009-05-27T10:10:38Z
2013-05-16T14:08:44Z
2015-12-02T12:29:15Z

© Springer*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.