Επίδραση της χρήσης μυκητοκτόνων ουσιών στην προσαρμοστικότητα και την παραγωγή ωχρατοξίνης Α σε στελέχη του μύκητα A. tubingensis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επίδραση της χρήσης μυκητοκτόνων ουσιών στην προσαρμοστικότητα και την παραγωγή ωχρατοξίνης Α σε στελέχη του μύκητα A. tubingensis

Αντωνίου, Κατερίνα

Kanetis, Loukas

MSc Thesis

Ωχρατοξίνη Α
Χημικά φάρμακα
Μυκοτοξίνη
Ανθρώπινη υγεία

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EL)
Cyprus University of Technology (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2014-06-30T11:41:00Z
2015-11-27T12:42:50Z

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.