Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIndustrial inspection of marble tiles

Skarlatos, Dimitrios
Bakolias, C.

Σκαρλάτος, Δημήτριος

Conference Papers

Charge coupled devices
Inspection
Marble
Real time
Pixels
Algorithms
Line extraction
Belt conveyors
Linear CCD
Extraction
Edge extraction
Edge detection
Least Square

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EL)
Cyprus University of Technology (EN)

2010

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 2010, Volume 38, Part 5, Pages 549-553
15740846

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

2015-12-09T13:59:30Z
2014-07-08T08:43:03Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.