Διερεύνηση γεωγραφικών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στη θνησιμότητα – συσχέτιση του δείκτη πρόωρης θνησιμότητας σε επίπεδο κοινοτήτων στην Κύπρο με δείκτες κοινωνικοοικονομικού μειονεκτήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διερεύνηση γεωγραφικών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στη θνησιμότητα – συσχέτιση του δείκτη πρόωρης θνησιμότητας σε επίπεδο κοινοτήτων στην Κύπρο με δείκτες κοινωνικοοικονομικού μειονεκτήματος

Έλληνα, Παναγιώτα

Μίτλεττον, Νίκος
Κούτα, Χριστιάνα

MSc Thesis

Socio-economic Inequalities
Social Inequalities
Social Cohesion

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EL)
Cyprus University of Technology (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2015-11-30T10:41:44Z
2015-01-22T07:39:52Z

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.