Μουσείο και Gamification. Εφαρμογή Gaming Mobile Application για την Εθνική Πινακοθήκη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜουσείο και Gamification. Εφαρμογή Gaming Mobile Application για την Εθνική Πινακοθήκη

Χέντον, Αλέξανδρος

Τσενέ, Λήδα
Chenton, Alexandros

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Τεχνολογία και Μουσείο
Παιχνιδοποίηση
Gaming Mobile Application
Technology and Museum
Gamification


Ελληνική γλώσσα

2017-02-06


Κύπρος

2017-02-06T07:09:36Z

info:eu-repo/semantics/closedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.