Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο[Στήλη] Ειδήσεις

Ανώνυμο
Anonyme

Άρθρο
Article


Ελληνική γλώσσα

21 Μαΐου 1885
21 Mai 1885


Hora
'Ωρα

Athènes
Αθήνα

2011-03-24T07:42:51Z

"[Στήλη] Ειδήσεις", εφ. 'Ωρα, 21 Μαΐου 1885, σ.1-4.

info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.