Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο[Rubrique] Brèves
[Στήλη] Ειδήσεις

Ανώνυμο
Anonyme

Άρθρο
Article

Théâtre lyrique, théâtre Olympia, Ruy Blas
Λυρικό θέατρο, θέατρο Ολύμπια, Ruy Blas


Ελληνική γλώσσα

27 Mai 1885
27 Μαΐου 1885


Ώρα
Hora

Athènes
Αθήνα

2011-03-28T08:06:42Z

"Ειδήσεις", εφ. Ώρα, έτος Ι΄, αρ. 200, 27 Μαΐου 1885, σ. 2.
"Brèves", journal Ora, 10e année, no 200, 27 mai 1885, p. 2.

info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.