Πληροφορία – ψηφιακό περιβάλλον – βιβλιοθήκη

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Πληροφορία – ψηφιακό περιβάλλον – βιβλιοθήκη

Tsimpoglou, Filippos Ch.
Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ.

info:eu-repo/semantics/lecture: Σεμινάριο

Πανεπιστήμιο Κύπρου (EL)
University of Cyprus (EN)

2006


CY - Λευκωσία

2013-11-11T09:05:11Z

Διάλεξη στο Μάθημα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθ. Νίκος Τζελεπίδης ΕΠΛ011, Λευκωσία, 10/02/2006.

info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.