Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον:FRBR και Linked Data

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον:FRBR και Linked Data

Peponakis, Manolis
Sfakakis, Michalis
Papatheodorou, Christos
Παπαθεοδώρου, Χρήστος
Πεπονάκης, Μανώλης
Σφακάκης, Μιχάλης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σεμινάριο

Πανεπιστήμιο Κύπρου (EL)
University of Cyprus (EN)

2013


GR - Θεσσαλονίκη

2015-01-30T06:12:08Z

info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.