Βιβλιοθηκονόμοι και Εκπαιδευτικοί, πρόσωπο με πρόσωπο στην αξιοποίηση της βιβλιοθήκης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Βιβλιοθηκονόμοι και Εκπαιδευτικοί, πρόσωπο με πρόσωπο στην αξιοποίηση της βιβλιοθήκης

Kyriaki Manesi, Daphne
Κυριακή-Μάνεση, Δάφνη

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Workshop

Πανεπιστήμιο Κύπρου (EL)
University of Cyprus (EN)

2016


GR - Αθήνα

2016-12-19T10:24:12Z

Βιβλιοθήκη ο κόσμος μου*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.