Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις - Τόμος Γ' 1893-1894

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1894 (EL)
Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις - Τόμος Γ' 1893-1894

Βουτυράς, Σταύρος Ι. (διευθυντής)

Periodical


Ελληνική γλώσσα

1894


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Τυπογραφείο Νεολόγου

19ος αιώνας
Κωνσταντινούπολη

2020-05-01T09:06:33Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.