Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLettre des Crétois
Επιστολή Κρητών

Ζιμβρακάκης I.[ωάννης]
Zimvrakakis, I.[oannis]

Άρθρο Επιστολή
Article Lettre

Correspondance, lettre des Crétois à Hugo, Ioannis Zimvrakakis (1818-1913), Révolution crétoise, Insurrection, Crète, Gustave Flourens
Επιστολή Κρητών προς Ουγκώ, Ιωάννης Ζιμβρακάκης (1818-1913), Κρητική Επανάσταση, Gustave Flourens


Ελληνική γλώσσα

21 Ιανουαρίου 1867
21 janvier 1867


Ethnophylax
Εθνοφύλαξ

Athènes
Αθήνησι

2011-07-09T09:49:36Z

"Lettre des Crétois", journal Ethnophylax, 6e année, no 1166, 21 janvier 1867, p. 1.
"Επιστολή Κρητών", εφ. Εθνοφύλαξ, έτος ΣΤ΄, αρ. 1166, 21 Ιανουαρίου 1867, σ. 1.

info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.