Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκατονταετηρίς Βίκτωρος Ουγκώ
Centenaire Victor Hugo

Kazakis N.[eoklis]
Καζάζης, Ν.[εοκλής]

Άρθρο
Article

Centenaire, naissance, oeuvre, philhellénisme, Neoklis Kazakis (1849-1936)
Εκατονταετηρίδα, γέννηση, το έργο, φιλελληνισμός, Νεοκλής Καζάζης (1849-1936)


Ελληνική γλώσσα

mars 1902
Μάρτιος 1902


Ελληνισμός
Hellinismos

Athènes
Αθήνα

2011-07-13T12:09:47Z

"Centenaire Victor Hugo", revue Hellinismos, 5(1902), p. 129-146.
"Εκατονταετηρίς Βίκτωρος Ουγκώ", περ. Ελληνισμός, 5(1902), σ. 129-146.

info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.