Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο'Εργα και ημέραι

Ανώνυμο
Anonyme

Άρθρο
Article

Φιλελληνισμός, Θάνατος, Ουγκώ, Βίκτωρ


Ελληνική γλώσσα

26 Μαΐου 1885
26 Mai 1885


Hevdomas
Εβδομάς

Athènes
Αθήνα

2011-11-14T09:45:02Z

"'Εργα και ημέραι", περ. Εβδομάς, 26 Μαΐου 1885, Αρ. Τεύχους 65, σ.243.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.