Ο Βίκτωρ Ουγκώ με τα εγγόνια του

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αποθετήριο :
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ο Βίκτωρ Ουγκώ με τα εγγόνια του

Ανώνυμο
Anonyme

Άρθρο / Eικόνα
Article / Image

Εικόνα – εντός κειμένου, απόσπασμα άρθρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου (EL)
University of Cyprus (EN)

Ιούλιος 1885
Juillet 1885


Εφημερίς των Παίδων (Πλειάς)
Ephiméris ton Pédon

Athènes
Αθήνα

2011-11-14T10:16:21Z

"Ο Βίκτωρ Ουγκώ με τα εγγόνια του", εφ. Εφημερίς των Παίδων, Ιούλιος 1885, Τόμ. 18, Αρ. Τεύχους 211, σ. 1396-1397.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.