Μια "συντεχνία" αγιογράφων του 19ου αιώνα από την Κολακιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)

Μια "συντεχνία" αγιογράφων του 19ου αιώνα από την Κολακιά (EL)
Les peintres Kolakiotes au 19ème siècle (EN)

Ευγενίδου, Δέσποινα

No abstract (EL)
Il paraît que durant le 19ème s. existait à Kolakia un centre de peinture d’icônes. Kolakia, qui était à l’époque un assez grand village de pêcheurs et d’agriculteurs, est situé sur les rives d’Axios à une petite distance de Thessalonique, de Katerini et de Veria. Siège épiscopale, possède une assez grande école élémentaire. On a pu localisé trois familles de peintres, qui ont tra­ vaillé du 1813-99, un peu partout dans la région de la Macédoine Centrale. A. La famille Lambou. I. Margaritis 1813-49. 2. Démétrios 1836-49. 3. Constantin 1840-47. 4. Athanasios 1850-61 fils de Margaritis. 5. Stavra- kis 1859-62 fils d Margaritis. B. La famille Hatzistamatis. 6. Démétrios 1854-80. 7. Mitakos 1862-99. 8. Dakos 1862. C. La famille Papa-Constantinou. 9. Zissi 1862-80. 10. Michael 1896-98. La prenrère génération de la famille Lambou est placé dans le courrant d’art de la fin du 18ème-début du 19ème s. La deuxième génération et surtout la famille Hatzistamatis et PapaConstantinou s’éloigne de cet art, et la pein­ ture des icônes devienne une sorte d’artisanat, surtout après l’installation à Thessaloniki de la famille Hatzistamatis.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

1982-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Τόμ. 22; 180-204 (EL)
Makedonika; Vol. 22; 180-204 (EN)

Copyright (c) 2014 Δέσποινα Ευγενίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.