Η οργάνωση και λειτουργία του υποδιδασκαλείου και οικοτροφείου αρρένων στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία έτη της οθωμανικής κυριαρχίας (1901/1902-1912/1913)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ οργάνωση και λειτουργία του υποδιδασκαλείου και οικοτροφείου αρρένων στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία έτη της οθωμανικής κυριαρχίας (1901/1902-1912/1913) (EL)
The organization and operation of the normal school and the boarding school for males in Thessaloniki the last years of the ottoman rule (1901/1902-1912/1913) (EN)

Βαχαρόγλου, Ευστράτιος Θ.

No abstract (EL)
The aim of the present publication is to bring to light the organization and the operation of the Normal School during the last years of the Ottoman Empire in Thessaloniki. The operation of the Institution was important for two main reasons. The first reason, we notice, is lack of qualified teachers capable of dealing with the difficulties of that period. The second concerns the purpose of its establishment, which was good education for teachers who would be inspired by love for the nation, zeal for their mission, and altruism, so that they could teach in other regions of Macedonia, as well.More specifically, the article examines the following issues:A. The principles on which the Normal School of Thessaloniki was established in 1901/1902, the aim and goals of its functioning, as well as the establishment of a Boarding School for students who were entitled to a scholarship.B. The financial support of the Institution, the teaching personnel as well as their salaries. C. The schedule and the activities of the students in the Boarding School. D. The number of the students in the Normal School, the age limit for attending classes, the time of enrolling, the students' place of origin, their social and financial status, as well as their conduct and progress as we can see them from the records of degrees.This article is consummated with a mentioning to the establishment of the Normal School for girls in Thessaloniki in 1907-1908 and its importance just before the liberation of the city and union with free Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Educational sciences (EN)
History and Archaeology (EN)


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

2004-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Vol 34; 377-403 (EL)
Makedonika; Vol 34; 377-403 (EN)

Copyright (c) 2014 Ευστράτιος Θ. Βαχαρόγλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.