Στρατιωτικαί Ακαδημίαι εν Μακεδονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρατιωτικαί Ακαδημίαι εν Μακεδονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερον (EL)
Académies militaires en Macédoine à partir de l’antiquité jusqu’à présent (EN)

Ανθεμίδης, Αχιλλεύς Σ.

No abstract (EL)
L’essai en mains présente en caractères forts les deux centres d’entraîne­ment de chefs militaires en Macédoine, de l’antiquité à nos jours. En partie première sont juxtapposées comme une sorte de note d’introduction, de re­marques se référant à l’activité diplomatique et militaire des Macédoniens An­ciens. Ensuite sont exposés d’élements se référant à la formation et la fonction de la première «Académie de Guerre» en Macédoine, le but de sa création, ainsi que quelques notes sur la conception, autrefois en vigueur, quant au sens de la guerre, la stratégique et la tactique, le droit de discipline en vigueur à Γ armée macédonienne et enfin l’ordre hiérarchique existant aux forces armées des Macédoniens. La deuxième partie se référé à l’époque contemporaine et particulièrement dès l’apparition à l’horizon de la terre macédonienne lors de P année 1950 de la dénommée «École Supérieure de Guerre». En ce chapitre sont examinées la forme légale, l’organisation et le fonctionnement de l’École Supérieure de Guer­re. Pourtant, le texte en mains rémonte en mode très synoptique aux origines de l’évolution du droit des forces armées helléniques dès la constitution de P État Hellénique après la Guerre de l’Indépendance jusqu’à nos jours. Clairement, en cette partie de l’étude est accentuée l’influence qu’ils ont exercé successivement le Droit de Gruerre Allemand, Français, Anglais et Améri­cain quant à la formation du Droit de Guerre des forces armées de la Grèce. A la fin sont juxtapposées de remarques de l’auteur quant aux horizons futures de ce qui concerne l’activité et la mission de l’Académie Militaire» en Macédoine.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Educational sciences (EN)
History and Archaeology (EN)


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

1973-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Vol 13; 117-152 (EL)
Makedonika; Vol 13; 117-152 (EN)

Copyright (c) 2014 Αχιλλεύς Σ. Ανθεμίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.