Τραγικαί σελίδες της ιστορίας της Μακεδονίας κατά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον. Εγκατάστασις ελέω Γερμανών βουλγαρικού στρατού εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤραγικαί σελίδες της ιστορίας της Μακεδονίας κατά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον. Εγκατάστασις ελέω Γερμανών βουλγαρικού στρατού εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν (EL)
Pages tragiques de l’histoire de la Macédoine pendant la IIème Guerre Mondiale. Installation de l’armée bulgare en Macédoine Centrale par suite d’une décision prise par les Allemands (EN)

Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.

No abstract (EL)
L’auteur publie un document inédit se rapportant à une rencontre hi­storique qui eut lieu à Thessalonique pendant la période de l’occupation al­lemande. Ce texte fournit des informations historiques très importantes sur la Macé­doine, la liberté de laquelle fut alors provisoirement menacée du fait de l’inter­vention à son administration des Bulgares, par suite d’une décision prise par les Allemands. Les Bulgares envahissèrent la Macédoine Orientale et la Thrace et se comportèrent brutalement envers les Grecs, qui furent les vainqueurs au front d’Albanie. Le dialogue publié et qui fut échangé entre le commandant allemand Dr. Merten et l’administation grecque, contient des éléments qui font l’honneur de l’histoire de la Grèce en jettent aussi de la lumière sur une période impor­tante de l’histoire de la Macédoine.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
History and Archaeology (EN)


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

1973-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Vol 13; 316-324 (EL)
Makedonika; Vol 13; 316-324 (EN)

Copyright (c) 2014 Ιωάννης Κ. Βασδραβέλλης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.