Συνοριακά επεισόδια στην ελληνική Μακεδονία και το ελληνικό ζήτημα στον Ο.Η.Ε. μεταξύ 21 Ιανουαρίου 1946 και 21 Οκτωβρίου 1947

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1973 (EL)

Συνοριακά επεισόδια στην ελληνική Μακεδονία και το ελληνικό ζήτημα στον Ο.Η.Ε. μεταξύ 21 Ιανουαρίου 1946 και 21 Οκτωβρίου 1947 (EL)
Incidents survenus a la frontière de la Macédoine grecque et la question grecque (21 janvier 1946 - 21 octobre 1947) (EN)

Vacalopoulos, Constantinos Ap.

Μέ τήν σύντομη αυτή εργασία του ό συγγραφέας εξετάζει τήν δραστηριότητα, πού άνέπτυξαν τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας καί ή Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. για νά διευθετήσουν ορισμένες διαφορές, οί όποιες προέκυψαν μεταξύ της Ελλάδος καί των γειτονικών βαλκανικών κρατών έξ αίτιας παραβιάσεων των τελευταίων στά σύνορα τής έλληνικής Μακεδονίας. Ή πρόθεσητων οργάνων τού Ο.Η.Ε. καί των διαφόρων αντιπροσώπων των μελών του ήταν οχι μόνον νά αντιμετωπίσουν τήν διαταραχή τής ειρήνης στά βόρεια σύνορα τής έλληνικής Μακεδονίας, άλλα καί νά προχωρήσουν προς τήν έναρξη διαπραγματεύσεων γιά τήν αποκατάσταση ομαλών σχέσεων μεταξύ τών ενδιαφερομένων χωρών. Πραγματικά ή προσπάθεια του Ο.Η.Ε. στέφθηκε άπό τελική επιτυχία καί απέδειξε πολύ καθαρά τήν χρησιμότητα τών νέων συλλογικών οργάνων ασφαλείας. (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μακεδονικά

Αγγλική γλώσσα

1973-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Τόμ. 13; 325-340 (EL)
Makedonika; Vol. 13; 325-340 (EN)

Copyright (c) 2014 Constantinos Ap. Vacalopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.