Β. Γ. Σαμπανοπούλου, Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒ. Γ. Σαμπανοπούλου, Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη (EL)
Β. Γ. Σαμπανοπούλου, Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη (EN)

Χιονίδης, Γεώργιος Χ.

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία (EL)
Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
Philosophy, Ethics and Religion (EN)
History and Archaeology (EN)


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

1973-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Vol 13; 476-478 (EL)
Makedonika; Vol 13; 476-478 (EN)

Copyright (c) 2014 Γεώργιος Χ. Χιονίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.