ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ: Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛ­ ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ: Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛ­ ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EL)
ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ: Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛ­ ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EN)

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Α.

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
Vassilios A. Bogiatzis, A ‘‘Stranger’’ Against and Beyond Liberalism and Communism: the Intellectual Standpoint of Panayiotis Kanellopou- los in the Journal Archeion tis Philosophias kai Theorias ton Epistimon [Archive of Philosophy and Theory of Science] In this paper I attempt to identify the foundations of Panayiotis Kanel­ lopoulos' social and political thought during Greek interwar period. For this purpose I am based on his theoretical and epistemological texts which were published in the journal Archeion tis Philosophias kai Theorias ton Epistimon [Archive of Philosophy and Theory of Science], a philosoph­ ical and sociological review co-editor of which Kanellopoulos was. My attempt is explicitly inscribed in the field of the Historical Sociology of Intellectuals. More concretely, I use the approach on the intellectual as ‘‘stranger’’ of Dick Pels, who argues that there is a long standing metaphoric conjunction between the images of the intellectual and that of stranger: on this fundamental estrangement is based the intellectual's ambition and/or claim that only he/she sees properly, as Sorel argues: ‘‘one must be outside in order to see properly’’. Furthermore, when the intellectuals, Pels argues, tend to involve in political antagonism, they perform themselves as organic spokespersons for political causes either of the Left, or of the Right and Centre, concealing their will to intellectual power behind larger interests and constituencies such as those of Histo­ ry, Society, the Working Class, the Nation, Culture, Science, Reason, or Justice. This tension is not irrelevant with the formation of various Third Ways ideologies. Combining these insights with Karl Mannheim's sociology of knowledge and Peter Wagner's approach on modernity as a theoretical frame, and surveying the European interwar field of the Third Ways ideologies, this paper tries to explore how Panayiotis Kanel­ lopoulos performed the image of ‘‘stranger’’ and under which exact in­ fluences he constructed his own third way ideological stance in order for the acute problems of Greek interwar society to be superseded.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2016-05-23


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 34 (2015); 67-96 (EL)
Mnimon; Vol 34 (2015); 67-96 (EN)

Copyright (c) 2016 Mnimon (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.