ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1945-1960

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1945-1960 (EL)
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1945-1960 (EN)

ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
Spiros Dimanopoulos, Espace urbain, sujets sociaux et développement touristique: le cas de la ville d’Héraklion 1945-1960Cet article examine le processus historique du développement touristique de la ville d’Héraklion en se focalisant sur la relation qui existe entre la gestion de l’héritage culturelle et les enjeux économiques en faveur du développement touristique de la ville. Dans cet article le développement du tourisme sera analysé dans le cadre de l’interactivité des politiques publiques en relation avec l’existence d’une dynamique locale «endogène». Ainsi, le développement touristique d’après-guerre dans la région ne peut pas être interprété uniquement comme une réponse ou un consen- tement passif de la communauté locale et des sujets sociaux aux initiatives du gouvernement, mais plutôt comme un processus dynamique multidirectionnel à partir de pressions et de revendications exercées auprès de l’Etat central. Bien entendu ces dynamiques locales ne fonctionnent pas indépendamment des politiques publiques de l’Etat pour la promotion du tourisme, mais elles se manifestent dans le cadre d’une relation dialectique avec l’agenda touristique de ce dernier.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2016-05-23


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 34 (2015); 97-124 (EL)
Mnimon; Vol 34 (2015); 97-124 (EN)

Copyright (c) 2016 Mnimon (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.