Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Πολεοδομία στο ελληνικό κράτος 1833-1890 / Dora Monioudi­Gavala, Urban Planning in the Greek State 1833-1890, δίγλωσση εικονο­γραφημένη έκδοση, Πανεπιστήμιο Δ. Ελλάδας, Αγρίνιο 2012

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Mnimon  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Πολεοδομία στο ελληνικό κράτος 1833-1890 / Dora Monioudi­Gavala, Urban Planning in the Greek State 1833-1890, δίγλωσση εικονο­γραφημένη έκδοση, Πανεπιστήμιο Δ. Ελλάδας, Αγρίνιο 2012 (EL)
Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Πολεοδομία στο ελληνικό κράτος 1833-1890 / Dora Monioudi­Gavala, Urban Planning in the Greek State 1833-1890, δίγλωσση εικονο­γραφημένη έκδοση, Πανεπιστήμιο Δ. Ελλάδας, Αγρίνιο 2012 (EN)

ΦΕΣΣΑ-­ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΛΕΝΗ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
No abstract. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2016-05-23


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 34 (2015); 258-260 (EL)
Mnimon; Vol 34 (2015); 258-260 (EN)

Copyright (c) 2016 Mnimon (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)