Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα 1829-1939: από το τοπικό στο γενικό: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Τεκμηρίωση και χαρτογράφηση της Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκάδα (1829-1929) ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Από το ποσοτικό στο ποιοτικόΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ, Ένα υβριδικό δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, συνδυαστική απάντηση στο «δίλημμα»: έντυπο ή ψηφιακό βιβλίοΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΤΣΕΡΕΣ, Ο απόλογος του ερευνητή και του συγγραφέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα 1829-1939: από το τοπικό στο γενικό: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Τεκμηρίωση και χαρτογράφηση της Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκάδα (1829-1929) ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Από το ποσοτικό στο ποιοτικόΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ, Ένα υβριδικό δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, συνδυαστική απάντηση στο «δίλημμα»: έντυπο ή ψηφιακό βιβλίοΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΤΣΕΡΕΣ, Ο απόλογος του ερευνητή και του συγγραφέα (EN)

Mnimon, Mnimon

no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μνήμων

Αγγλική γλώσσα

2011-10-20


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Τόμ. 30 (2009); 337-357 (EL)
Mnimon; Vol. 30 (2009); 337-357 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.