ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (18ος αι.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (18ος αι.) (EL)
ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (18ος αι.) (EN)

ΚΟΜΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
L'histoire de Prévéza commence, en réalité, à partir de son occupation par les Vénitiens (en 1684 -1699/1701 et pour la deuxième fois en 1717/1718-1797). Le développement économique qui a suivi, a attiré des populations avoisinantes, qui sont venus s'installer dans la ville. En 1780, le 33% des ménages préveziens étaient non autochtones. L'étude des indicateurs spécifiques nous donne des résultats vraiment intéressants: la taille des ménages des non autochtones était plus grande par rapport à celle des autochtones; de plus, le rapport de masculinité était plus grand chez les non autochtones. D'autre part, on voit que les ménages dirigés par des veuves étaient petits par rapport aux autres, tandis que ceux des puissants («benestanti») étaient vraiment plus grands. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1997-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 19 (1997); 143-160 (EL)
Mnimon; Vol 19 (1997); 143-160 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.