ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (18ος αι.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Mnimon  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1997 (EN)
ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (18ος αι.) (EL)
ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (18ος αι.) (EN)

ΚΟΜΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
L'histoire de Prévéza commence, en réalité, à partir de son occupation par les Vénitiens (en 1684 -1699/1701 et pour la deuxième fois en 1717/1718-1797). Le développement économique qui a suivi, a attiré des populations avoisinantes, qui sont venus s'installer dans la ville. En 1780, le 33% des ménages préveziens étaient non autochtones. L'étude des indicateurs spécifiques nous donne des résultats vraiment intéressants: la taille des ménages des non autochtones était plus grande par rapport à celle des autochtones; de plus, le rapport de masculinité était plus grand chez les non autochtones. D'autre part, on voit que les ménages dirigés par des veuves étaient petits par rapport aux autres, tandis que ceux des puissants («benestanti») étaient vraiment plus grands. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1997-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 19 (1997); 143-160 (EL)
Mnimon; Vol 19 (1997); 143-160 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)