Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΡΑΝΚΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΝΚΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1940-1990)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΡΑΝΚΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΝΚΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1940-1990) (EL)
Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΡΑΝΚΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΝΚΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1940-1990) (EN)

ΚΑΡΟΥΖΟΥ, ΕΥΗ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
Dans cette approche on aborde la question des facteurs principaux qui ont déterminé ou influencé l'historiographie espagnole pendant les dernières décennies: d'une part, les conditions politiques et surtout la présence du régime franquiste. Et d'autre part, les facteurs scientifiques, propres à la science de l'histoire. On examine les directions générales de l'historiographie du pays, de sa thématique et de sa méthodologie, ainsi que les interprétations de l'histoire espagnole proposées par les historiens, avant la guerre civile, pendant le régime franquiste et après la consolidation de la démocratie dans le pays. On constate que les facteurs politiques, bien qu'importants, ne sont pas les seuls qui ont influencé les sciences sociales. La situation de l'historiographie avant la guerre civile, la tradition conservatrice catholique, renforcée par le régime franquiste, la tradition libérale et d'autres facteurs liés aux sciences sociales, ont joué un rôle significatif dans le processus historiographique. Après la saturation de l'historiographie dithyrambique et nationaliste des années quarante, on assiste à un renouvellement de la science, dans les années cinquante, dû, en partie, à l'ouverture timide du régime et aux relations scientifiques avec d'autres pays. Sur la base de ce renouvellement, où la figure de Jaime Vicans Vives prédomine, s'effectuent toutes les transformations de la thématique, de la méthodologie et d'interprétation qui caractérisent la science de l'histoire dans les années suivantes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1997-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 19 (1997); 161-184 (EL)
Mnimon; Vol 19 (1997); 161-184 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.