Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Αλληλογραφία, τόμος πρώτος, 1802-1817, επιμέλεια Κώστας Λάππας και Ρόδη Σταμούλη, Αθήνα 1989, νβ' + 430 σ. +16 πίνακες.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Mnimon  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1991 (EN)
Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Αλληλογραφία, τόμος πρώτος, 1802-1817, επιμέλεια Κώστας Λάππας και Ρόδη Σταμούλη, Αθήνα 1989, νβ' + 430 σ. +16 πίνακες. (EL)
Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Αλληλογραφία, τόμος πρώτος, 1802-1817, επιμέλεια Κώστας Λάππας και Ρόδη Σταμούλη, Αθήνα 1989, νβ' + 430 σ. +16 πίνακες. (EN)

ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

Δεν παρατίθεται περίληψη. (EL)
No abstract. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1991-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 13 (1991); 369-371 (EL)
Mnimon; Vol 13 (1991); 369-371 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)