ΑΦΡΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ, ΟΧΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΑΟΥ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑΦΡΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ, ΟΧΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΑΟΥ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EL)
ΑΦΡΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ, ΟΧΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΑΟΥ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EN)

ΚΑΝΝΕΡ, ΕΦΗ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα Ελληνικά. (EL)
La réaction de la presse hellénique de Constantinople —en effet, des journaux Néologos, Constantinoupolis et Anatolikos Astir —h l'égard de la Commune de Paris peut être analysée en multiples niveaux: les com mentateurs y discernent le triomphe de la «populace» sur les «citoyens décents» (le «peuple»), de l'immoralité sur la morale, de la folie sur laraison, de la féminité sur la virilité. Ils envisagent, manifestement, à leur désarroi, l'éventualité d'une nouvelle Commune, dans leur propre espace social. De ce fait, les événements de Paris sont conçus comme une menace à l'aspiration capitale de l'élite gréco-orthodoxe, d'alors: au contrôle du corps social, en vue de son homogénéisation sous les principes du rationalisme, du travail, de l'ordre temporel et de la décence — ce que M. Foucault a appelé «société disciplinaire». Un tel dénouement la mettrait en avantgarde de l'occidentalisation — condition sine qua non de son hégémonie culturelle au sein de l'Empire ottoman. La réaction en question est également légitimée par l'idéal national. La «populace» s'en trouve au contre pied, non seulement en tant qu'auteur d'une guerre civile, mais en conséquence, aussi bien, de son hostilité à l'idéal de la société disciplinaire, donc à la modernisation et au progrès; d'où sa rivalilté avec le «peuple» — particulièrement avec le people «grec», dont l'existence et le progrès sont considérés être en jeu. Il faut lier toutes ces références au procesus qui a abouti à la formation d'une identité nationale grecque parmi les populations grécoorthodoxes de l'Empire. C'est, d'ailleurs, dans ce cadre que les classes moyennes construisent leur identité sociale. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1996-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 18 (1996); 89-108 (EL)
Mnimon; Vol 18 (1996); 89-108 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.