Δήμητρα Ανδριτσάκη-Φωτιάδη, Κατάλογος παλαιών έντυπων της ιστορικής Βιβλιοθήκης Μηλεών Πηλίου / Νίκος Ανδριώτης και Ρέννος Οιχαλιώτης, Βιβλιοθήκες της Σίφνου. Κατάλογος εντύπων. Οι βιβλιοθήκες της Ι.Μ. Βρύσης και του Γυμνασίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔήμητρα Ανδριτσάκη-Φωτιάδη, Κατάλογος παλαιών έντυπων της ιστορικής Βιβλιοθήκης Μηλεών Πηλίου / Νίκος Ανδριώτης και Ρέννος Οιχαλιώτης, Βιβλιοθήκες της Σίφνου. Κατάλογος εντύπων. Οι βιβλιοθήκες της Ι.Μ. Βρύσης και του Γυμνασίου (EL)
Δήμητρα Ανδριτσάκη-Φωτιάδη, Κατάλογος παλαιών έντυπων της ιστορικής Βιβλιοθήκης Μηλεών Πηλίου / Νίκος Ανδριώτης και Ρέννος Οιχαλιώτης, Βιβλιοθήκες της Σίφνου. Κατάλογος εντύπων. Οι βιβλιοθήκες της Ι.Μ. Βρύσης και του Γυμνασίου (EN)

ΑΛΕΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν παρατίθεται περίληψη. (EL)
No abstract. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1995-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 17 (1995); 219-223 (EL)
Mnimon; Vol 17 (1995); 219-223 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.